Hemtjänst i Stockholm
med människan i fokus

Mångårig erfarenhet - Genuint engagemang

Hemtjänst i Stockholm
med människan i fokus

Mångårig erfarenhet - Genuint engagemang

Hemtjänst och ledsagning/avlösning i Stockholm på dina villkor

Vi är en leverantör av hemtjänst i Stockholm Kommun och Järfälla kommun och har som högsta prioritet att arbeta med människan i fokus. Vi har personal med rätt utbildning som brinner för att ge dig bästa möjliga service. Vi utför hemtjänst och ledsagning/avlösning åt såväl yngre som äldre personer som har svårt att klara sin vardag. 

Oavsett hur dina behov ser ut tar vi tillsammans fram en lösning utifrån dina önskemål och behov. Utgångspunkten är att vi vill ge dig omsorg på samma sätt som vi själva skulle vilja bli bemötta.
Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig. 

Vår hemtjänst i Stockholm vill ge dig ett tryggt liv

När du blir äldre och känner att det blir svårare att klara av vardagslivet på egen hand i det egna hemmet kan du ansöka om hemtjänst. Du har även rätt att välja vem du vill ska hjälpa dig. Det är viktigt så att du får hjälp på dina villkor och att din hjälp blir utförd på det sätt som du vill ha den.

Vår hemtjänst i Stockholm är till för dig och för att du skall kunna fortsätta ditt liv på ett sätt som så långt som möjligt efterliknar hur det var innan du behövde stöd med vissa uppgifter. Hemtjänsten ska underlätta och göra din tillvaro trygg och trivsam, med respekt för dig som person.

händer

Vi är måna om din rätt till självbestämmande och delaktighet och respekten för dig som person. Du har rätt till en omsorg som är anpassad för just dina behov av vård och omsorg. Hos oss får du en personlig kontaktman som hjälper dig och är med och utformar dina service- och omsorgsinsatser så att de utförs enligt dina behov och önskemål. 

Vi är för öppenhet och självbestämmande. Om du skulle ha synpunkter eller klagomål att framföra ser vi detta som en chans för oss att bli bättre. Synpunkter är till för att förbättra de tjänster vi erbjuder.

Så beslutas vilka åtgärder du har rätt till

Det är i regel kommunen som är ansvarig för att utreda vilka insatser du har rätt att få hjälp med av hemtjänsten. Det görs en avvägning baserat på din fysiska förmåga, din ork och ditt eget intresse av att utföra olika uppgifter. Där en person kan behöva få en uppgift utförd åt sig kan en annan person endast behöva få stöd med vissa moment för att det ska fungera.

Det vanligaste är att man begär att få ett möte med en biståndshandläggare i kommunen där man framför sina önskemål och behov, och därefter beslutas hur omfattningen av hemtjänsten ska se ut.

Det är mycket viktigt att själv, så långt som möjligt, få vara med och bestämma hur hjälpen ska se ut. Om du exempelvis tycker om matlagning, men har svårt att klara vissa moment, så finns det ju ingen anledning att vi ska ta över matlagningen helt. Det är istället bättre att vi hjälper dig med att exempelvis hacka lök och med att få upp svåröppnade förpackningar så att du sen kan fortsätta med att laga din egen mat om det är en uppgift som du tycker om att ägna dig åt.

Likadant bör det fungera med personlig hygien och annan omvårdnad. Vi stödjer dig i de moment som kan vara svåra för dig själv att hantera, men värdesätter och uppmuntrar givetvis att du fortsätter att göra det som du själv klarar av. Det är viktigt för både den personliga integriteten och för att känna att man fortsatt har ett oberoende liv.

Utöver ren omvårdnad så kan kommunen även bevilja hemtjänst för aktiviteter utanför hemmet, till exempel att vi tillsammans går på en promenad.  Du kan även ansöka om ledsagning, vilket innebär att vi följer med dig på någon kulturaktivitet som du gärna vill ägna dig åt. Du ska fortsatt kunna delta i samhället och de aktiviteter som du tidigare har ägnat dig åt så långt detta är möjligt. Om du har behov av avlösning, kan du även ansöka om detta hos kommunen. Avlösning innebär att vår personal finns hos din anhörig, medan du kan få egen tid att utföra ärenden eller annat som du behöver för din egen del.

Dina behov styr utformningen av din hemtjänst i Stockholm

Det är dina behov och intressen som styr hur just din hemtjänst ska planeras. Vi lägger upp en individuell plan tillsammans med dig. Du får en egen kontaktperson som ansvarar för de frågor som rör dig. Känner du dig inte nöjd med din kontaktperson så hjälper vi självklart till att byta.

För oss är det viktigt att du upplever kontinuitet, trygghet och närhet i din hemtjänst, när du valt oss som utförare. Vi försöker därför alltid se till att antalet personer som tar hand om dig ska vara så få som möjligt.

Hemtjänst Stockholm & Järfälla – uppföljning och rättigheter

Här berättar vi lite om vad som gäller när det handlar om kvaliteten och uppföljningen inom hemtjänsten.

Det är den aktuella kommunens biståndshandläggare som regelbundet följer upp varje kunds hemtjänst. Kommunen vill vara säker på att alla personer med hemtjänst får den hjälp de beviljats och är nöjda med kvaliteten på de tjänster som utförs av hemtjänstpersonalen.

Uppföljningen genomförs tillsammans med dig som är mottagare av hemtjänsten och görs antingen genom ett hembesök eller via telefon. Anhöriga, vänner eller andra närstående kan självklart medverka vid uppföljningen om det känns tryggare så.

Flera kommuner i Sverige har så kallade värdighetsgarantier som gäller inom kommunens äldreomsorg. Dessa innefattar i de flesta fall alla de kvalitetskrav som ställs på utföraren. Dessutom kan en sådan garanti även lyfta fram vissa speciella områden inom hemtjänsten.

Detta brukar omfattas av kommunernas värdighetsgarantier:

  • Du får veta i god tid vilken personal som ska utföra tjänsterna i hemmet
  • Om någon annan personal än den du är vanlig ska komma vid ett tillfälle ska du kontaktas i förväg, viktigt för kundens trygghet.
  • Hemtjänsttagaren kontaktas vid eventuell försening från personalens sida.
  • Kunden kan få rätt att påverka tidpunkten för promenad eller annan utevistelse, i de fall detta ingår i hemtjänsten. När eventuell utevistelse ska ske ska skrivas in i hemtjänstens utförandeplan.
  • Om du får hjälp av hemtjänsten med dina mediciner, så ska du få en årlig läkemedelsgenomgång med hjälp av hemsjukvården.
  • Kommunen kontrollerar och följer upp att garantierna uppfylls.

Är du under 65 år har du samma rättigheter och får lika bra hemtjänst som de som är över 65 år. De yngre hemtjänstkunderna omfattas dock inte av värdighetsgarantierna, som utgår ifrån den nationella värdegrunden för äldreomsorgen.

Om du är missnöjd med din hemtjänst

Om du är missnöjd med din nuvarande hemtjänst så ska utföraren informera dig om var du ska vända sig. Dina synpunkter och klagomål kan framföras både skriftligt och muntligt. Blir det ingen förbättring? Kontakta din biståndshandläggare.

Är du missnöjd med din nuvarande hemtjänst så kan du självklart vända dig till oss – vi kan erbjuda professionell hemtjänst som sätter en liten guldkant på tillvaron.

Välkommen att kontakta oss  – här får du kompetent och trygg hemtjänst i Stockholm och Järfälla. För oss är ingenting omöjligt!

Omtanke, engagemang och erfarenhet