Hemtjänst Stockholm

Vi behandlar dig som du själv vill bli behandlad | 08-590 831 13

Hemtjänst i Stockholm
med människan i fokus

Hemtjänst i Stockholm på dina villkor

Proffssystern är en leverantör av hemtjänst i Stockholm som har som högsta prioritet att arbeta med människan i fokus. Vi har personal med rätt utbildning som brinner för att ge dig bästa möjliga service. Vi utför hemtjänst åt såväl äldre som funktionshindrade personer.

Oavsett hur dina behov ser ut tar vi fram en lösning som baseras på dina önskemål och behov. Utgångspunkten är att vi förmedlar vård på samma villkor som vi själva skulle vilja bli behandlade.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig. 

Hemtjänst i Stockholm ger ett tryggt liv

När du blir äldre och känner att det blir svårare att klara av vardagslivet på egen hand i det egna hemmet har du rätt till hemtjänst. Du har även rätt att välja vem du vill skall hjälpa dig. Det är viktigt så att du får hjälp på dina villkor och att saker blir utförda på det sätt som du vill ha dem.

Vår hemtjänst i Stockholm är till för dig och för att du skall kunna fortsätta ditt liv på ett sätt som så långt som möjligt efterliknar hur det var innan du behövde stöd med vissa uppgifter. Hemtjänsten skall underlätta och göra din tillvaro trivsam, med respekt för dig som person.

händer

Vi värnar om din rätt till självbestämmande och delaktighet och att din integritet bibehålls. Du har rätt till individuellt utformade lösningar som är anpassade för ditt specifika behov av vård och omsorg. Hos oss får du en personlig kontaktman som hjälper dig och är med och utformar dina service- och omsorgsinsatser så att de utförs enligt dina behov och önskemål. 

Vi är för öppenhet och självbestämmande. Om du skulle ha synpunkter eller klagomål att framföra ser vi detta som en chans för oss att bli bättre. Synpunkter är till för att förbättra de tjänster vi erbjuder.

Så beslutas vilka åtgärder du har rätt till

Det är i regel kommunen som är ansvarig för att utreda vilka åtgärder du har rätt att få hjälp med av hemtjänsten. Det görs en avvägning baserat på din fysiska förmåga, din ork och ditt eget intresse av att utföra olika uppgifter. Där en individ kan behöva få en uppgift utförd åt sig kan en annan endast behöva få stöd med vissa moment för att det ska fungera.

Det vanligaste är att man begär att få ett möte med de vårdansvariga i kommunen där man framför sina önskemål och behov och därefter beslutas hur omfattningen och utformningen av hemtjänsten ska se ut.

Det är mycket viktigt att själv få vara med och bestämma hur hjälpen ska se ut. Om du exempelvis älskar matlagning, men har svårt med vissa finmotoriska moment, så finns det ju ingen anledning att vi ska ta över uppgiften helt. Det är istället bättre att vi hjälper dig med att hacka lök och med att få upp svåröppnade förpackningar så att du sen kan fortsätta med att laga din egen mat om det är en uppgift som du tycker om att ägna dig åt.

Likadant bör det fungera med personlig hygien och omvårdnad. Vi stödjer dig i de moment som kan vara svåra för dig själv att hantera, men värdesätter och uppmuntrar givetvis att du fortsätter att göra de bitar som du själv klarar av. Det är viktigt för både den personliga integriteten och för att känna att man fortsatt har ett oberoende liv.

Utöver ren omvårdnad så kan kommunen även bevilja hemtjänst för aktiviteter utanför hemmet, till exempel att vi tar med dig på promenad eller följer med dig på någon kulturaktivitet som du gärna vill ägna dig åt. Du ska fortsatt kunna delta i samhället och de aktiviteter som du tidigare har ägnat dig åt så långt detta är möjligt.

Dina behov styr utformningen av vår hemtjänst i Stockholm

Det är dina behov och intressen som styr hur just din hemtjänst ska utformas. Vi lägger upp en individuell plan tillsammans med dig. Du får en egen kontaktperson som ansvarar för de frågor som rör dig. Känner du dig inte nöjd med din kontaktperson så hjälper vi självklart till att byta.

För oss på Proffssystern är det viktigt att du upplever kontinuitet, trygghet och närhet i din hemtjänst i Stockholm. Därför försöker vi alltid se till att antalet personer som tar hand om dig ska vara så få som möjligt.

Välkommen att kontakta oss  – här får du kompetent och trygg hemtjänst i Stockholm.

Omtanke, engagemang och erfarenhet