Hemtjänst

När du har fått ett beslut från kommunen angående hemtjänst i en viss utsträckning har du själv rätt att välja en leverantör av tjänsten. Det har lett till större konkurrens bland leverantörer av hemtjänst i Stockholm och bättre service för dig som kund.

Fler valmöjligheter, bättre service

Du skall själv kunna styra hur tjänster i ditt hem utformas och få hjälp av personal som har god utbildning både inom hushållsskötsel, omsorg och aktivering. Du har rätt till insyn gällande de tjänster och den omsorg du får och din leverantör skall lyssna till dina önskemål och förslag till förbättringar. Du har också rätt att bli trevligt bemött och respektfullt behandlad i alla kontakter med hemtjänsten. Din leverantör av hemtjänst i Stockholm skall också ha tillräckligt med tid för dig så att tjänsten blir personlig och inte något som stressas igenom av personal som knappt har tid att lyssna.

De tjänster som vi på vi kan erbjuda dig är exempelvis servicetjänster, tjänster inom omvårdnad, avlösning för den som ger service till en närstående eller anhörig i hemmet, samt ledsagning vid olika former av aktiviteter, läkarbesök och myndighetsbesök. Med hjälp av dessa tjänster får du möjlighet att bo kvar i ditt eget hem så länge som det är praktiskt möjligt utifrån din hälsa och så länge som du känner att du är trygg i ditt eget hem. Vi vet att det är enormt viktigt för många att få bo kvar hemma för att känna fortsatt livsglädje, då man ofta har en stark koppling just till hemmet. 

omsorg

Ditt liv - dina villkor

Utöver vård och servicetjänster i hemmet erbjuder vi även social och kulturell aktivering. Du skall kunna fortsätta att leva ett aktivt och berikande liv och göra sådant som intresserar dig och vi erbjuder den assistans som krävs för att du skall kunna göra det. 

 

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Kvalitetskontrollen är högt prioriterad av oss. En gång om året genomför vi en kvalitetsmätning för att mäta hur nöjd du och andra hemtjänstkunder är med våra tjänster. Du är förstås även välkommen att skriva, mejla eller ringa oss med dina synpunkter under resten av året. Dina synpunkter är mycket uppskattade och hjälper oss att förbättra vårt arbete.

För att vi ska kunna hjälpa dig så bra som möjligt så dokumenterar vi allt vi gör och allt som händer hos dig. Med hjälp av din kontaktperson samlar vi allt i en personakt som hjälper oss att säkerställa att du får den hjälp som din kommun har beviljat dig. Du har självklart rätt att ta del av personakten om du vill veta vad som har dokumenterats om just din hemtjänst.

Vi har även en miljöpolicy som är mycket viktig för oss. Vi använder miljöklassade fordon och väljer miljömärkta produkter i våra upphandlingar samt ställer miljökrav även på våra leverantörer.

För att sammanfatta det hela så vill vi gärna bli din leverantör av hemtjänst i Stockholm och dess närliggande områden.

Vi behandlar dig på samma sätt som vi själva skulle vilja bli behandlade. Hos oss får du ett meningsfullt och aktivt liv med fortsatt självbestämmande. 

Kontakta oss så kan vi berätta mer om vad vi kan göra för dig eller en närstående som har behov av hemtjänst.

Vi arbetar för att skapa trygga och varma hem